top of page
personal training den haag

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Deze pagina is gegenereerd op 20 mei 2018

 

Health Coaching Your Best You, gevestigd aan Kapelweg 14, 2587 BM te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://yourbestyou.nl/ Kapelweg 14, 2587 BM , Den Haag +31611348126

Fiona Bradley-Nusteling is de eigenaar van Your Best You en is te bereiken via fiona@yourbestyou.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Your Best You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gewone persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
Your Best You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren > grondslag: toestemming

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: > grondslag: toestemming

  • Your Best You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte > grondslag: wettelijke verplichting

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Your Best You maakt gebruik van een intakeformulier waarin gegevens zijn opgenomen over je gezondheid om een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coaching traject maakt Your Best You tevens gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/problematiek/achtergrond. > grondslag: toestemming

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Your Best You neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit. 

Hoe lang Your Best You persoonsgegevens bewaart
Your Best You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Your Best You verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Your Best You maakt geen gebruik van cookies 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fiona@yourbestyou.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe persoonsgegevens beveiligt worden
Your Best You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fiona@yourbestyou.nl

bottom of page